24/04/2015, Eline Van de Voorde, Cobra.be, We Want More

Print Friendly, PDF & Email

Télécharger l’article au format PDF

“The medium is the message” is duidelijk een motto in deze voorstelling. Tristero en Transquinquennal kennen de kunst om het ergens over te hebben zonder het te moeten vertellen. De theaterervaring is compleet of zoals staat op de dwarrelende blaadjes die met bakken uit de lucht komen gevallen: "you cannot create experience, you must undergo it”.