archive.php

41XX_Cobra_DIMANCHE 4 MAI 2014

 Twee acteurs richten zich tot het publiek. “Vindt u de voorstelling goed?” Stilte. “Vindt u de voorstelling mooi?” Enkel geschuifel, gekuch en gelach. De twee acteurs verlaten de scène, het publiek weet niet of het zonet onbeleefd dan wel gepast gereageerd heeft. Niemand kan eromheen dat Transquinquennal met ‘Quarante-et-un’ zijn doel bereikt: schoonheid expliciet en… Read more »