archive.php

WWMO_Cobra_VENDREDI 24 AVRIL 2015

“The medium is the message” is duidelijk een motto in deze voorstelling. Tristero en Transquinquennal kennen de kunst om het ergens over te hebben zonder het te moeten vertellen. De theaterervaring is compleet of zoals staat op de dwarrelende blaadjes die met bakken uit de lucht komen gevallen: « you cannot create experience, you must undergo it”.